میز کنفرانس

میزکنفرانس

میز کنفرانس و یا میز جلسات بر اساس رویکرد مدیران به بازار هدف و اثرگذاری مضاعف به مشتریان دارای سبکهای متفاوتی برای طراحی و اجرا است. میز کنفرانس محصولی متمرکز بر یک نیاز است که سبک طراحی و تولید آن مطابق با فضای موجود و اثر بخشی فعال است. میز کنفرانس را در دو بخش عمومی و داخلی می‌توان تقسیم نمود. در قسمت عمومی معمولا میز جلسات قسمت الحاقی انواع میز اداری است که رده های بالای سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

میز کنفرانس در فضای عمومی در واقع همان کانتر است که در سازمانها و شرکتها به عنوان میز کنفرانس شناخته می‌شود. کانتر محلی برای ارتباط بین فروشنده و خریدار است و میز کنفرانس عمومی محلی برای تعامل تا حصول نتیجه بین کارفرمایان و صاحبین مشاغل است. میز جلسه و طراحی آن امروزه در بین مدیران بسیار اهمیت دارد و حتی به دکوراسیون داخلی اداری این فضا نیز بسیار توجه می‌کنند. زیرا مؤثر بودن یک تعامل سازنده در گرو توجه به دکوراسیون اداری و مخصوصا میز جلسات و محیط پیرامونی آن است.

میز کنفرانس مدرن را باید بر اساس ابعاد فضای قرار گیری انتخاب و یا سفارش داد. ابعاد میز کنفرانس و توجه به اندازه هر صندلی کنفرانس و تناسب بین میز و صندلی همواره باید رعایت گردد. استاندارد میز جلسات برای قرار گیری هر فرد حداقل 60 و حداکثر 80 سانتیمتر است که بستگی به نوع صندلی دارد. میز کنفرانس اداری امروزه با یراق آلات الحاقی بسیاری مجهز میگردد تا خریداران به امکانات متعدد و مورد نیاز در زمان استفاده به راحتی دسترسی داشته باشند.

قیمت میز کنفرانس نیز بر اساس نوع جنس بکار برده شده در ساخت و یراق آلات محصول و همچنین ابعاد آن بستگی دارد. میز کنفرانس هم بصورت آماده در بازار و هم بصورت سفارشی از سوی تولید کنندگان عرضه می‌شود. در کنار میز کنفرانس بطور معمول از کردنزا جهت تکمیل کارایی آن استفاده می‌شود. استفاده از پارتیشن اداری فریم لس به ترکیب زیبای اتاق کنفرانس و همچنین دکوراسیون داخلی بسیار کمک خواهد کرد.